Thursday, 6 October 2011

saNG hatI

Segala puji bagi ALLAH, Selawat dan salam buat junjungan besar, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat serta sekalian anbiya'

Sesungguhnya hati itu berkarat sebagimana berkaratnya besi. karatnya akan hilang dengnan membaca Al Quran. Ini ditegaskan oleh Rasulullah saw dengan sabdanya:

" Sesungguhnya pada jasad manusia itu ada seketul daging, apabila daging itu baik maka baiklah seluruh jasad , dan apabila daging iutu rosak maka rosaklah jasad. Ketahuilah bahawa ia adalah hati".

(Muttafaq Alaih)

Antara tanggungjawab kita adalah menjaga hati itu daripada sebarang kecacatan, menguatkannya dengan membaca al Quran dengan penuh iktibar dan memahaminya, dengan melakukan solat yang boleh menawan akal dan perasaan, dengan zikiriullah yang boleh memlingkan hati dan seluruh anggota manusia tertuju hanya kepada Tuhany, pencipita Yang Maha pemurah.

Tempat ibadat seperti masjid juga dapat menjaga manusia supaua berada di dalam sinaran cahaya. Diceritakan oleh Imam al Bukhari daripada cAbdullah bin Abbas ra, bahawa sewaktu keluar mnuju masjid nabi sawe sentiasa berdoa seebagai berikuat:

" Ya Aallah, jadikan pada hatiku cahaya, pada mataku cahaya, pada pendengaranku cahaya, di kananku cahaya, di kiruiku cahaya, di atasku acahaya, dibawahku cahaya, di hadapanlu cahaya, di belakangku cahaya dan jadikanlah bag seluruh yubuhku cahaya"

Abu Daud meriwayatkan apabila nabi saw memasuki masjid beliau berkata:

" Aku berlindung kepada Allah yang Maha agung. Dengan wajahNya yang Mulia, dengan kuasaNya yang lebih dahulu daripada syaitan yang direjam"

Apabila Nabi selesai membaca doa ini maka berkatalah syaitan, " Dia dipelihara daripada gangguanku sepanjang hari"

No comments:

Post a Comment